close

2011年烈嶼春節花火

2011烈嶼春節花火_31.jpg

 


2011烈嶼春節花火_08.jpg

  廈門市台商投資企業協會於一百年二月三日在烈嶼鄉上林出海口舉辦農曆春節施放高空煙火活動,施放時間將持續四十分鐘,並與對岸廈門同步兩地施放,共慶農曆春節迎新春。


2011烈嶼春節花火_18.jpg  

 根據煙火承包商指出,這項高空煙火施放,由廈門市台商投資企業協會補助新台幣二百萬元辦理,於二月三日晚間八時與廈門同步施放,施放地點在烈嶼鄉上林出海口。預計施放煙火數量為二千發,其中,一千四百發為大尺寸,六百發為特效煙火。


2011烈嶼春節花火_01.jpg

2011烈嶼春節花火_02.jpg

2011烈嶼春節花火_03.jpg

2011烈嶼春節花火_04.jpg

2011烈嶼春節花火_05.jpg

2011烈嶼春節花火_06.jpg

2011烈嶼春節花火_07.jpg

2011烈嶼春節花火_09.jpg

2011烈嶼春節花火_10.jpg

2011烈嶼春節花火_11.jpg

2011烈嶼春節花火_12.jpg

2011烈嶼春節花火_13.jpg

2011烈嶼春節花火_14.jpg

2011烈嶼春節花火_15.jpg

2011烈嶼春節花火_16.jpg

2011烈嶼春節花火_17.jpg

2011烈嶼春節花火_19.jpg

2011烈嶼春節花火_20.jpg

2011烈嶼春節花火_24.jpg

2011烈嶼春節花火_25.jpg

2011烈嶼春節花火_26.jpg

2011烈嶼春節花火_27.jpg

2011烈嶼春節花火_48.jpg

2011烈嶼春節花火_49.jpg

2011烈嶼春節花火_50.jpg 

2011烈嶼春節花火_51.jpg 

2011烈嶼春節花火_52.jpg

2011烈嶼春節花火_21.jpg

2011烈嶼春節花火_22.jpg

2011烈嶼春節花火_23.jpg    

2011烈嶼春節花火_28.jpg

2011烈嶼春節花火_29.jpg

2011烈嶼春節花火_30.jpg


2011烈嶼春節花火_32.jpg

2011烈嶼春節花火_33.jpg

2011烈嶼春節花火_34.jpg

2011烈嶼春節花火_35.jpg

2011烈嶼春節花火_36.jpg

2011烈嶼春節花火_37.jpg

2011烈嶼春節花火_38.jpg

2011烈嶼春節花火_39.jpg

2011烈嶼春節花火_40.jpg

2011烈嶼春節花火_41.jpg

2011烈嶼春節花火_42.jpg

2011烈嶼春節花火_43.jpg

2011烈嶼春節花火_44.jpg

2011烈嶼春節花火_45.jpg

2011烈嶼春節花火_46.jpg

2011烈嶼春節花火_47.jpg  

arrow
arrow
    全站熱搜

    章魚 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()